Påmeldingsfrister barnefotball 2021

Påmeldingsfrist barnefotball 8-12 år er 25. februar.

Påmeldingsfrist til barnefotball 6-7 år er 1. mars.

Det er klubben som melder på lag for dere. Derfor er det veldig viktig at det gis beskjed i god tid før fristen til leder@vaaganesfk.no, minst 5 dager før fristen.

Les mer her: https://www.fotball.no/kretser/rogaland/aktivitet/2021/pameldingsfrister-barnefotball-2021/

Det er nye regler for nivåinndeling i 2021 sesongen. Dersom et årskull skal ha mer enn ett lag med i serien, skal disse meldes på samme nivå. Jente- og guttelag på samme årskull kan meldes opp i ulike nivåer.

Les mer her: https://www.fotball.no/kretser/rogaland/aktivitet/2021/nye-regler-for-nivainndeling-10-12-ar/

Koronasituasjonen

Det legges til rette for at barn og ungdom nå kan drive med fritidsaktiviteter ute, også kontaktidrett der avstandskravet på 1 meter ikke kan overholdes. Voksne over 20 år skal holde 1 meters avstand .

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.
 • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

her er forskriften: https://www.sola.kommune.no/_f/p1/ied3db06b-d8ff-4f2e-b14c-b17d68ab23c0/midlertidig-forskrift-om-smitteverntiltak-i-sola-kommune.pdf

https://www.fotball.no/kretser/rogaland/om-kretsen/2020/kunngjoring-om-koronareglene-kommer-mandag/

 • Hold avstand!
 • Hold hendene rene!
 • Hold deg hjemme hvis du er syk!
 • Hold nede antall personer du møter!

Vinnere av høstlotteriet

Våganes FK gratulerer vinnerne av høstlotteriet.

Gavekort 3000 kr: Solvor Røen

Gavekort 1000 kr: Egil Aarsland, Lisbeth Reianes Slagstad, Marcus F. Gederø, Kevin S. Tønnesen, Gry Veum Seljevold

Gavekort 500 kr: Frida Hatlem Paulsen, Signe Røyneberg, Reidun Aske Berg, Kris Sæther.

Kampgjennomføring og smittevern

Fra og med 1.august er det lov til å gjennomføre kamper i barne- og ungdomsfotballen i Norge forutsatt at de skjer innenfor rammene som beskrives i NFFs koronahåndbok. Vi ber alle trenere og lagledere om å lese den: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/fotballens-koronahandbok/

Det totale antall personer på fotballanlegget samtidig, skal ikke overstige 200 stk, dette gjelder spillere og publikum. Trenere, ledere, dommere og andre funksjonærer som står for gjennomføringen av kampene regnes ikke som en del av deltakerantallet. 

Vi oppfordrer lagene til å gjennomføre kampene med minst mulig publikum.

Hjemmelagets ansvar 

 • Alle på banen skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt. Her er Spond et godt verktøy.
 • Hjemmelaget ved kampvert, er ansvarlig for å ha oversikt over publikum med kontaktinfo. Lagets trener er også kampvert og ansvarlig for at begge lag har oversikt over spillere, trenere og publikum.
 • Be bortelaget oversende liste med spillere. 
 • Ved behov skal denne oversikten kunne fremvises kommunehelsetjenesten som har ansvar for oppfølging rundt covid-19-tilfeller og for å beslutte nødvendige tiltak. 
 • Tydelig kommunikasjon i forkant av kamp med bortelaget om oppmøtetidspunkt, kamptidspunkt, antallet personer og rutiner for føring av lister. 
 • Hjemmelaget, ved kampvert, er ansvarlig for at det lages tre særlige avmerkinger i tilknytning til banen, som tydelig viser, hvor trenere, innbyttere og potensielt publikum skal oppholde seg.
 • Det er lov med publikum på kampene, men publikum skal forholde seg til en publikumsone som ikke er i konflikt med lagene som gjennomfører kampene og kunne overholde avstandsreglene. På hjemmekamper anbefaler vi at publikum står på utsiden av gjerdet. Husk at man også skal ha navnliste på publikum også. 
 • Oppvarmning for innbyttere kan foregå i oppmerkede innbyttersonene eller bak eget mål. Evt. på et oppmerket område. Innbytterne må ikke kunne oppfattes som en del av et annet lag. 
 • Garderober skal ikke brukes. 
 • Dersom det skal avvikles flere kamper etter hverandre på samme bane skal nye lag eller personer tilhørende disse ikke komme inn på banen, før tidligere lag har forlatt banen. 
 • Fair play hilsen gjennomføres uten håndtrykk. 

Bortelagets ansvar 

 • Oppvarming for innbyttere kan foregå i de oppmerkede innbyttersonene eller bak eget mål. Evt. på et oppmerket område. Innbytterne må ikke kunne oppfattes som en del av et annet lag.  
 • Dersom det skal avvikles flere kamper etter hverandre på samme bane skal nye lag eller personer tilhørende disse ikke komme inn på banen, før tidligere lag har forlatt banen. 
 • Alle på banen skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt. Som eksempel i kamprapporten i FIKS eller egne lister. Det anbefales, selv om ansvaret ligger hos hjemmelaget, at bortelaget har oversikt og kontroll på egne spillere, trenere, ledere og publikum. 
 • Tydelig kommunikasjon i forkant av kamp med hjemmelaget om oppmøtetidspunkt, kamptidspunkt, antallet personer og rutiner for føring av lister.  
 • Fair play hilsen gjennomføres uten håndtrykk.