Kampgjennomføring og smittevern

Fra og med 1.august er det lov til å gjennomføre kamper i barne- og ungdomsfotballen i Norge forutsatt at de skjer innenfor rammene som beskrives i NFFs koronahåndbok. Vi ber alle trenere og lagledere om å lese den: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/fotballens-koronahandbok/

Det totale antall personer på fotballanlegget samtidig, skal ikke overstige 200 stk, dette gjelder spillere og publikum. Trenere, ledere, dommere og andre funksjonærer som står for gjennomføringen av kampene regnes ikke som en del av deltakerantallet. 

Vi oppfordrer lagene til å gjennomføre kampene med minst mulig publikum.

Hjemmelagets ansvar 

 • Alle på banen skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt. Her er Spond et godt verktøy.
 • Hjemmelaget ved kampvert, er ansvarlig for å ha oversikt over publikum med kontaktinfo. Lagets trener er også kampvert og ansvarlig for at begge lag har oversikt over spillere, trenere og publikum.
 • Be bortelaget oversende liste med spillere. 
 • Ved behov skal denne oversikten kunne fremvises kommunehelsetjenesten som har ansvar for oppfølging rundt covid-19-tilfeller og for å beslutte nødvendige tiltak. 
 • Tydelig kommunikasjon i forkant av kamp med bortelaget om oppmøtetidspunkt, kamptidspunkt, antallet personer og rutiner for føring av lister. 
 • Hjemmelaget, ved kampvert, er ansvarlig for at det lages tre særlige avmerkinger i tilknytning til banen, som tydelig viser, hvor trenere, innbyttere og potensielt publikum skal oppholde seg.
 • Det er lov med publikum på kampene, men publikum skal forholde seg til en publikumsone som ikke er i konflikt med lagene som gjennomfører kampene og kunne overholde avstandsreglene. På hjemmekamper anbefaler vi at publikum står på utsiden av gjerdet. Husk at man også skal ha navnliste på publikum også. 
 • Oppvarmning for innbyttere kan foregå i oppmerkede innbyttersonene eller bak eget mål. Evt. på et oppmerket område. Innbytterne må ikke kunne oppfattes som en del av et annet lag. 
 • Garderober skal ikke brukes. 
 • Dersom det skal avvikles flere kamper etter hverandre på samme bane skal nye lag eller personer tilhørende disse ikke komme inn på banen, før tidligere lag har forlatt banen. 
 • Fair play hilsen gjennomføres uten håndtrykk. 

Bortelagets ansvar 

 • Oppvarming for innbyttere kan foregå i de oppmerkede innbyttersonene eller bak eget mål. Evt. på et oppmerket område. Innbytterne må ikke kunne oppfattes som en del av et annet lag.  
 • Dersom det skal avvikles flere kamper etter hverandre på samme bane skal nye lag eller personer tilhørende disse ikke komme inn på banen, før tidligere lag har forlatt banen. 
 • Alle på banen skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt. Som eksempel i kamprapporten i FIKS eller egne lister. Det anbefales, selv om ansvaret ligger hos hjemmelaget, at bortelaget har oversikt og kontroll på egne spillere, trenere, ledere og publikum. 
 • Tydelig kommunikasjon i forkant av kamp med hjemmelaget om oppmøtetidspunkt, kamptidspunkt, antallet personer og rutiner for føring av lister.  
 • Fair play hilsen gjennomføres uten håndtrykk. 

Fotballforsikring

Alle barn som er medlemmer av Våganes FK er dekket av Norges fotballforbunds skadeforsikring. Ungdom, fra 13 år, må være medlem av Våganes FK og registrert i fiks for å være dekket.

Ved skade:

 1. Utfør akutt skadebehandling
  1. Ring Idrettens skadetelefon (IST) på 987 02 033 for bistand
 2. Skadelidte registrerer skademelding på www.idrettshelse.no
 3. Forsikringsselskapet vurderer forsikringsdekning
 4. Idrettens skadetelefon (IST) tar kontakt med skadelidte uanvhengig om det er dekning i forsikringen
 5. Idrettens skadetelefon (IST) bestiller all utredning og behandling i et kvalitetssikret behandlingsnettverk
 6. Idrettens skadetelefon (IST) følger opp skadelidte til etter gjennomført behandling