Påmeldingsfrister barnefotball 2021

Påmeldingsfrist barnefotball 8-12 år er 25. februar.

Påmeldingsfrist til barnefotball 6-7 år er 1. mars.

Det er klubben som melder på lag for dere. Derfor er det veldig viktig at det gis beskjed i god tid før fristen til leder@vaaganesfk.no, minst 5 dager før fristen.

Les mer her: https://www.fotball.no/kretser/rogaland/aktivitet/2021/pameldingsfrister-barnefotball-2021/

Det er nye regler for nivåinndeling i 2021 sesongen. Dersom et årskull skal ha mer enn ett lag med i serien, skal disse meldes på samme nivå. Jente- og guttelag på samme årskull kan meldes opp i ulike nivåer.

Les mer her: https://www.fotball.no/kretser/rogaland/aktivitet/2021/nye-regler-for-nivainndeling-10-12-ar/