Fotballforsikring

Alle barn som er medlemmer av Våganes FK er dekket av Norges fotballforbunds skadeforsikring. Ungdom, fra 13 år, må være medlem av Våganes FK og registrert i fiks for å være dekket.

Ved skade:

  1. Utfør akutt skadebehandling
    1. Ring Idrettens skadetelefon (IST) på 987 02 033 for bistand
  2. Skadelidte registrerer skademelding på www.idrettshelse.no
  3. Forsikringsselskapet vurderer forsikringsdekning
  4. Idrettens skadetelefon (IST) tar kontakt med skadelidte uanvhengig om det er dekning i forsikringen
  5. Idrettens skadetelefon (IST) bestiller all utredning og behandling i et kvalitetssikret behandlingsnettverk
  6. Idrettens skadetelefon (IST) følger opp skadelidte til etter gjennomført behandling 

Tusen takk til Stefan

Etter 13 år som leder i Våganes FK har nå Stefan Blanckaert takket for seg.

Klubben er enormt takknemlig for jobben Stefan har gjort gjennom mange år.

På  årsmøtet mandag 4. mars ble Svein Arne Svilosen valgt som ny styreleder i klubben.

Ghana prosjekt

Våganes har over lengre tid sendt overskuddsmateriell – bl.a. drakter, sko og baller – til den norske ambassaden i Ghana. Herfra er det blitt distribuert til noen utvalgte klubber som har gleden av å ta i bruk utstyret. Vi har også fått samlet inn drakter fra diverse sponsorer. Hummel og Sport 1 Sola deltar også på prosjektet. Har du gammelt utstyr som er brukbart kan dette leveres til enten Våganes eller Sport 1 Sola, så ordner vi med distribusjon.