Koronasituasjonen

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

6-7 år: Myndighetenes restriksjoner gjør at det ikke er mulig å starte barnefotballserien for 6- og 7-åringer ennå. Mest sannsynlig må vi vente på gjenåpningsfase 3 før vi kan sette opp seriespill, og da ryker fort hele vårsesongen.

8-12 år: 10. mai starter barnefotballserien 8-12 år. Kommuneinterne kamper kan spilles fra 10. mai, mens kamper mot lag fra nabokommunen må utsettes et par uker. I fase 2 i regjeringens gjenåpningsplan kan lag fra små kommuner, som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere så fremt kommunene har samme smittenivå. Det er ventet å skje noen dager etter 17.

13-20 år: NFF venter på regjeringens gjenåpningsfase 2 før det konkluderes om ungdomsfotball i vårsesongen. 

Les mer her: https://www.fotball.no/kretser/rogaland/aktivitet/2021/plan-for-seriespill-for-barn.-ungdom-og-voksne/

  • Hold avstand!
  • Hold hendene rene!
  • Hold deg hjemme hvis du er syk!
  • Hold nede antall personer du møter!

Sjekkliste kamp: https://www.fotball.no/kretser/rogaland/aktivitet/2021/10.-mai-starter-barnefotballsesongen/