Koronasituasjonen

Det legges til rette for at barn og ungdom nå kan drive med fritidsaktiviteter ute, også kontaktidrett der avstandskravet på 1 meter ikke kan overholdes. Voksne over 20 år skal holde 1 meters avstand .

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.
  • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

her er forskriften: https://www.sola.kommune.no/_f/p1/ied3db06b-d8ff-4f2e-b14c-b17d68ab23c0/midlertidig-forskrift-om-smitteverntiltak-i-sola-kommune.pdf

https://www.fotball.no/kretser/rogaland/om-kretsen/2020/kunngjoring-om-koronareglene-kommer-mandag/

  • Hold avstand!
  • Hold hendene rene!
  • Hold deg hjemme hvis du er syk!
  • Hold nede antall personer du møter!