Årsmøte 2023

Årsmøtet ble avholdt den 13. mars på Våganeshuset.

Roy Andre Erland ble enstemming valgt som styreleder for Våganes FK. Nils Magne Reilstad ble valgt inn i styret.

Klubben har også vedtatt å skfite farge på shorts fra hvit til svart.

Med vennlig hilsen

styret