Våganes Fotballskole

29. og 30. mai arrangerer Våganes FK en fotballskole for spillere 8-13 år. Fotballskolen er gratis og man må være medlem i Våganes FK for å delta. Påmeldingsfrist er 29. april og fotballskolen kan bli avlyst på kort varsel dersom smittesituasjonen tilsier det.

Påmelding gjøres her: https://www.superinvite.no/#/invitation/3d017ba05931017b15345e3ae2c73cd0

8 – 10 år (f. 2013-2011) 

Lørdag 29. mai
09:30                Registrering og utdeling av drakt
10:00 – 11:30   Oppvarming/teknisk trening
11:30 – 11:50   Pause
11:50 – 13:15   Trening og kamp
Søndag 30. mai
09:45               Oppmøte
10:00 – 11:30   Gruppeinndeling/teknisk trening
11:30 – 11:50   Pause
11:50 – 12:15   Triksekonkurranse
12:15 – 13:15   Mini VM

11 – 13 år (f. 2010-2008)

Lørdag 29. mai
13:30               Registrering og utdeling av drakt
14:00 – 15:30   Oppvarming/gruppeinndeling/teknisk trening
15:30 – 15:50   Pause
15:50 – 17:15   Teknisk trening / kamp
Søndag 30. mai
13:45                Oppmøte
14:00 – 15:30   Gruppeinndeling/teknisk trening
15:30 – 15:50   Pause
15:50 – 16:15   Triksekonkurranse
16:15 – 17:15   Mini VM

Årsmøte 2021

Årsmøtet avholdes den 28. april kl 20.00 på Teams.

På grunn av koronasituasjonen blir årsmøtet avholdt på teams. Påmelding skjer til leder@vaaganesfk.no. Påmelding innen 20. april.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 20. april til leder@vaaganesfk.no.

Fullstendig saksliste vil bli gjort tilgjengelig én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Vinnere av høstlotteriet

Våganes FK gratulerer vinnerne av høstlotteriet.

Gavekort 3000 kr: Solvor Røen

Gavekort 1000 kr: Egil Aarsland, Lisbeth Reianes Slagstad, Marcus F. Gederø, Kevin S. Tønnesen, Gry Veum Seljevold

Gavekort 500 kr: Frida Hatlem Paulsen, Signe Røyneberg, Reidun Aske Berg, Kris Sæther.

Koronasituasjonen

Fra og med torsdag 25. mars gjelder følgende regler. Reglene gjelder i først omgang frem til 12. april.

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Det er mulig for flere grupper à 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal samtidig. Det er da en forutsetning at treningsarealet er av en slik art at gruppene kan holdes adskilt under hele økten.
 • Myndighetene anbefaler fra 25. mars at alle arrangementer som det ikke er absolutt nødvendig å avholde, bør utsettes. Fotballkamper er her definert som et arrangement. Det betyr at treningskamper bør utsettes.
 • Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

Les mer om de nhttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-strengere-nasjonale-tiltak/id2841039/

https://www.fotball.no/kretser/rogaland/om-kretsen/2020/kunngjoring-om-koronareglene-kommer-mandag/

 • Hold avstand!
 • Hold hendene rene!
 • Hold deg hjemme hvis du er syk!
 • Hold nede antall personer du møter!

Kampgjennomføring og smittevern

Fra og med 1.august er det lov til å gjennomføre kamper i barne- og ungdomsfotballen i Norge forutsatt at de skjer innenfor rammene som beskrives i NFFs koronahåndbok. Vi ber alle trenere og lagledere om å lese den: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/fotballens-koronahandbok/

Det totale antall personer på fotballanlegget samtidig, skal ikke overstige 200 stk, dette gjelder spillere og publikum. Trenere, ledere, dommere og andre funksjonærer som står for gjennomføringen av kampene regnes ikke som en del av deltakerantallet. 

Vi oppfordrer lagene til å gjennomføre kampene med minst mulig publikum.

Hjemmelagets ansvar 

 • Alle på banen skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt. Her er Spond et godt verktøy.
 • Hjemmelaget ved kampvert, er ansvarlig for å ha oversikt over publikum med kontaktinfo. Lagets trener er også kampvert og ansvarlig for at begge lag har oversikt over spillere, trenere og publikum.
 • Be bortelaget oversende liste med spillere. 
 • Ved behov skal denne oversikten kunne fremvises kommunehelsetjenesten som har ansvar for oppfølging rundt covid-19-tilfeller og for å beslutte nødvendige tiltak. 
 • Tydelig kommunikasjon i forkant av kamp med bortelaget om oppmøtetidspunkt, kamptidspunkt, antallet personer og rutiner for føring av lister. 
 • Hjemmelaget, ved kampvert, er ansvarlig for at det lages tre særlige avmerkinger i tilknytning til banen, som tydelig viser, hvor trenere, innbyttere og potensielt publikum skal oppholde seg.
 • Det er lov med publikum på kampene, men publikum skal forholde seg til en publikumsone som ikke er i konflikt med lagene som gjennomfører kampene og kunne overholde avstandsreglene. På hjemmekamper anbefaler vi at publikum står på utsiden av gjerdet. Husk at man også skal ha navnliste på publikum også. 
 • Oppvarmning for innbyttere kan foregå i oppmerkede innbyttersonene eller bak eget mål. Evt. på et oppmerket område. Innbytterne må ikke kunne oppfattes som en del av et annet lag. 
 • Garderober skal ikke brukes. 
 • Dersom det skal avvikles flere kamper etter hverandre på samme bane skal nye lag eller personer tilhørende disse ikke komme inn på banen, før tidligere lag har forlatt banen. 
 • Fair play hilsen gjennomføres uten håndtrykk. 

Bortelagets ansvar 

 • Oppvarming for innbyttere kan foregå i de oppmerkede innbyttersonene eller bak eget mål. Evt. på et oppmerket område. Innbytterne må ikke kunne oppfattes som en del av et annet lag.  
 • Dersom det skal avvikles flere kamper etter hverandre på samme bane skal nye lag eller personer tilhørende disse ikke komme inn på banen, før tidligere lag har forlatt banen. 
 • Alle på banen skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt. Som eksempel i kamprapporten i FIKS eller egne lister. Det anbefales, selv om ansvaret ligger hos hjemmelaget, at bortelaget har oversikt og kontroll på egne spillere, trenere, ledere og publikum. 
 • Tydelig kommunikasjon i forkant av kamp med hjemmelaget om oppmøtetidspunkt, kamptidspunkt, antallet personer og rutiner for føring av lister.  
 • Fair play hilsen gjennomføres uten håndtrykk.