Ghana prosjekt

Våganes har over lengre tid sendt overskuddsmateriell – bl.a. drakter, sko og baller – til den norske ambassaden i Ghana. Herfra er det blitt distribuert til noen utvalgte klubber som har gleden av å ta i bruk utstyret. Vi har også fått samlet inn drakter fra diverse sponsorer. Hummel og Sport 1 Sola deltar også på prosjektet. Har du gammelt utstyr som er brukbart kan dette leveres til enten Våganes eller Sport 1 Sola, så ordner vi med distribusjon.