Årsmøte 2021

Årsmøtet avholdes den 28. april kl 20.00 på Teams.

På grunn av koronasituasjonen blir årsmøtet avholdt på teams. Påmelding skjer til leder@vaaganesfk.no. Påmelding innen 20. april.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 20. april til leder@vaaganesfk.no.

Fullstendig saksliste vil bli gjort tilgjengelig én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret