Vanlig trening for barn og unge fra 1. juni

Barn og unge opp til 19 år kan trene som vanlig med full kontakt. Fortsatt er det grupper på maksimalt 20 personer som gjelder og foreløpig er det kun åpnet opp for vanlig fotball på trening. Klubbene kan imidlertid arrangere interne treningskamper, men ikke på tvers av andre lag og klubber.

https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/apner-for-barnefotball-1.-juni/