Treningsoppsett

Det nye treningsoppsettet vil gjelde fra 1. april og vil inneholde alle 11-er kampene. Treningsoppsettet inkl. 11-er kampene vil bli lagt ut på hjemmesiden for 2-3 uker om gangen. Vi venter nå på kampoppsettet til G99 som ikke er offentliggjort ennå. Så snart dette er gjort vil treningsoppsettet bli lagt ut her.

Comments are closed.