Takk for i år!

Ønsker med dette å rette en stor takk til alle ivrige foreldrene som har vært involvert som trener, lagleder, spiller, styremedlem, dugnadsansvarlig, materialforvalter, tilskuer, og alle andre som driver dugnad over en lav sko. Innsatsen vår settes definitivt pris på, av andre foreldre, besteforeldre, nabolaget og ikke minst, av ungene. Som klubb må vi tenke utvikling hele tiden. På noen få år har antall medlemmer økt med ca 40%, noe som merkes på banekapasiteten. Klubben ser derfor på muligheten til å bygge en ny kunstgressbane der hvor bingene ligger i dag. Planlegging av et stort og kostbart prosjekt som dette er omfattende. Klubben må forskuttere alle kostnadene, inklusiv tippemidler, kommunal støtte og moms. Disse blir tilbakeført/refundert, men dette skjer etappevis over flere år. I tillegg må klubben betale sin egenandel på ca 1/3 del av totalkostnadene. Dette er ikke mulig uten oppsparte midler. Sunn klubbdrift er derfor svært viktig og vi er nødt til å budsjettere med overskudd for å kunne realisere utviklingen. Å holde kostnadene og kontingenten nede, samtidig å skaffe oss inntekter, er en balansegang for en liten breddeklubb som Våganes. På vegne av styret ønsker jeg med dette å benytte anledningen til å takke så mye for året som er gått, ønske alle en god jul og et sportslig nytt år!

Comments are closed.