Nytt styre

På årsmøte den 24. februar ble det valgt et nytt styre. Det nye styret består av:
Stefan Blanckaert – Leder
Stian Miljeteig – Nestleder/Fair Play ansvarlig
Svein Arne Svilosen – Kasserer
Morten Hegreberg – Ansvarlig politiattest
Jan Skog Rønningen – Styremedlem
Ønsker dere kontakt med noen av oss, gå til kontaktinformasjon på denne websiden.