Mobilmast på Våganes

Det har kommet oss for øret at kommunen vil plassere mobilantenner på Våganes. Sola kommune inngikk avtale med Mobile Norway AS i april 2013. Avtalen gir Mobile Norway AS rett til å montere inntil 6 radioantenner  og 3  radiolinkantenner på eksisterende lysmaster på Våganes sitt anlegg. Alle kommuner har i brev fra flere departement blitt bedt om å tilrettelegge og etterkomme anmodninger fra utbyggere av mobilkommunikasjonsnett om å få tilgang til å plassere utstyr på offentlig grunn og offentlige bygg.
Det presiseres at klubben ikke har mottatt nabovarsel da klubben ligger på kommunal eiendom.

Søknad om tillatelse til tiltak er nå sendt byggesaksavdeling. Det omsøkte tiltaket består av utskifting av eksisterende lysmast til en litt sterkere konstruksjon, som ellers likner på førstnevnte mast. Den nye masten skal bære lys- og antenneinstallasjoner samtidig med en maksimal høyde på 24 mtr, men ikke høyere enn de resterende lysmaster lags banen. Hensikten med utbyggingen er å få plassert utstyr for å forbedre dekningen i nærområdet.

Som det fremkommer av vedlagte orientering fra Statens Strålevern, viser målinger i områder rundt basestasjoner å ligge lavt og langt under grenseverdiene:

Stråling fra elektronisk kommunikasjon

Mobilmast Våganes

Comments are closed.