Forsøpling

Forsøplingen på Våganes vil ingen ende ta. En ordinær søndagstur innom anlegget resulterer som vanlig i 2 handleposer med klær, papir, flasker, teip, og masse annet. Er det sånn vi vil ha det? Det er selvsagt ikke sikkert at det er våre medlemmer som det skal pekes på. Hele området har i en eller annen form noe å gjøre med Våganes. Jeg synes allikevel at vi som brukere av anlegget bør ta et ansvar. Jeg vil derfor anspore alle til å være oppmerksom på dette fenomenet og slå ned på det. Takk for hjelpen! Stefan

Comments are closed.