Vanlig trening for barn og unge fra 1. juni

Barn og unge opp til 19 år kan trene som vanlig med full kontakt. Fortsatt er det grupper på maksimalt 20 personer som gjelder og foreløpig er det kun åpnet opp for vanlig fotball på trening. Klubbene kan imidlertid arrangere interne treningskamper, men ikke på tvers av andre lag og klubber.

https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/apner-for-barnefotball-1.-juni/

Årsmøte 2020

Årsmøtet avholdes tirsdag 16. juni kl 20:00 på klubbhuset. Det hadde vært fint om de som kommer gir beskjed til leder@vaaganesfk.no sånn at vi kan tilrettelegge for gjennomføring med gjeldende smittevernsregler.

Saksliste

Det innkalles til årsmøte i Våganes Fotballklubb, 16.06.2020 kl 20:00 på Våganeshuset.

Sakslisten:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Vedta idrettslagets budsjett.

8. Fastsette medlemskontingent for sesongen 2021

10. Foreta følgende valg:

  • Leder og nestleder
  • styremedlemmer og 1 varamedlem
  • Kontrollutvalg. 2 medlemmer og 1 varamedlem

Vel møtt


Organisert trening kan starte igjen

Det kan nå tilrettelegges for fellestreninger og aktiviteter på fotballbaner. Forutsetningen for dette er at dette gjøres på en måte som sikrer at helsedirektoratets anbefalinger om samling av personer og i gruppe overholdes.

les mer her: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/fotballens-koronavettregler–retningslinjer-for-fotballaktivitet-under-restriksjonene-mot-spredning-av-koronasmitte/