Årsmøte onsdag 5. mars kl 1900

Det innkalles til årsmøte på onsdag 5. mars kl 1900.

Saksliste:

1) Godkjenning av innkalling og saksliste
2) Valg av dirigent og sekretær
3) Behandling av klubbens årsmelding
4) Godkjenning av revidert regnskap
5) Gjennomgang av styrets innstilling til budsjett 2014
6) Vedta kontingentsatser
7) Valg av revisor
8) Valg av nytt styre
9) Eventuelt

Vel møtt!

Comments are closed.