Årsmøte 2020

Årsmøtet avholdes tirsdag 16. juni kl 20:00 på klubbhuset. Det hadde vært fint om de som kommer gir beskjed til leder@vaaganesfk.no sånn at vi kan tilrettelegge for gjennomføring med gjeldende smittevernsregler.

Saksliste

Det innkalles til årsmøte i Våganes Fotballklubb, 16.06.2020 kl 20:00 på Våganeshuset.

Sakslisten:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Vedta idrettslagets budsjett.

8. Fastsette medlemskontingent for sesongen 2021

10. Foreta følgende valg:

  • Leder og nestleder
  • styremedlemmer og 1 varamedlem
  • Kontrollutvalg. 2 medlemmer og 1 varamedlem

Vel møtt