Monthly Archives: april 2018

Trener- og laglederkveld

Onsdag 18. april ble det organisert en trener- og laglederkveld på klubbhuset. Her er referatet: Trenerkveld

Nytt styre

På årsmøtet 28. februar ble nytt styre etablert. Styret består av følgende personer:
Stefan Blanckaert – Leder
Svein Arne Svilosen – Nestleder og kasserer
Roar Kvame – Sportslig leder
Lene Ribe Øverland – Ansvar klubbhus/turnering
Sten Axelsen – Materialforvalter
Gunn Reidun Åserød – Varamedlem
Styreoppgavene ble fordelt iht denne oversikten:
Styreoppgaver