Klubbdommere

Våganes gjennomfører klubbdommerkurs for alle lagene som blir ungdomslag. Ikke alle har lyst til å dømme kamper, mens andre kan tenke seg å prøve.
Dersom barnelagene har behov for dommere kan de ta kontakt med meg. Klubben betaler et vederlag til dommerne.
Det settes pris på om behovet kan sendes litt i forveien slik at det er enklere å koordinere.
Stefan

Mobilmast på Våganes

Det har kommet oss for øret at kommunen vil plassere mobilantenner på Våganes. Sola kommune inngikk avtale med Mobile Norway AS i april 2013. Avtalen gir Mobile Norway AS rett til å montere inntil 6 radioantenner  og 3  radiolinkantenner på eksisterende lysmaster på Våganes sitt anlegg. Alle kommuner har i brev fra flere departement blitt bedt om å tilrettelegge og etterkomme anmodninger fra utbyggere av mobilkommunikasjonsnett om å få tilgang til å plassere utstyr på offentlig grunn og offentlige bygg.
Det presiseres at klubben ikke har mottatt nabovarsel da klubben ligger på kommunal eiendom. Continue reading

Årsmøte onsdag 5. mars kl 1900

Det innkalles til årsmøte på onsdag 5. mars kl 1900.

Saksliste:

1) Godkjenning av innkalling og saksliste
2) Valg av dirigent og sekretær
3) Behandling av klubbens årsmelding
4) Godkjenning av revidert regnskap
5) Gjennomgang av styrets innstilling til budsjett 2014
6) Vedta kontingentsatser
7) Valg av revisor
8) Valg av nytt styre
9) Eventuelt

Vel møtt!