Monthly Archives: mars 2014

Klubbdommere

Våganes gjennomfører klubbdommerkurs for alle lagene som blir ungdomslag. Ikke alle har lyst til å dømme kamper, mens andre kan tenke seg å prøve.
Dersom barnelagene har behov for dommere kan de ta kontakt med meg. Klubben betaler et vederlag til dommerne.
Det settes pris på om behovet kan sendes litt i forveien slik at det er enklere å koordinere.
Stefan

Mobilmast på Våganes

Det har kommet oss for øret at kommunen vil plassere mobilantenner på Våganes. Sola kommune inngikk avtale med Mobile Norway AS i april 2013. Avtalen gir Mobile Norway AS rett til å montere inntil 6 radioantenner  og 3  radiolinkantenner på eksisterende lysmaster på Våganes sitt anlegg. Alle kommuner har i brev fra flere departement blitt bedt om å tilrettelegge og etterkomme anmodninger fra utbyggere av mobilkommunikasjonsnett om å få tilgang til å plassere utstyr på offentlig grunn og offentlige bygg.
Det presiseres at klubben ikke har mottatt nabovarsel da klubben ligger på kommunal eiendom. Continue reading

Minireferat treningskamp A-laget

Før 2013-sesongen hadde vi også kamp mot dette laget som vi da vant lett mot.
De var sugne på en revansje og ville ha en treningskamp mot oss nå på onsdag som var. Det fikk de derimot ikke da de måtte reise slukøret tilbake til øyene Sokn, Mosterøy og Rennesøy. Continue reading

Kamp og trening de 2 neste helgene

Lørdag 15. mars er det samtrening Våganes-Sola G02 på Våganesbanen. Treningen foregår kl 1000-1200.

Søndag 23. mars spiller G00 en treningskamp kl 1800 mot Lura.

Årsmøte onsdag 5. mars kl 1900

Det innkalles til årsmøte på onsdag 5. mars kl 1900.

Saksliste:

1) Godkjenning av innkalling og saksliste
2) Valg av dirigent og sekretær
3) Behandling av klubbens årsmelding
4) Godkjenning av revidert regnskap
5) Gjennomgang av styrets innstilling til budsjett 2014
6) Vedta kontingentsatser
7) Valg av revisor
8) Valg av nytt styre
9) Eventuelt

Vel møtt!